EĞİTİMLER

Pic shadow

    İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.

    Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

    İşyerinizde verilecek eğitimlerden bazıları aşağıdaki gibidir.

    a) Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,

    b) İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,

    c) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

    d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

    e) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

    f) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,

    g) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,

    h) Kişisel koruyucu alet kullanımı,

    i) Ekranlı ekipmanlarla çalışma,

    j) Uyarı işaretleri,

    k) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,

    l) Temizlik ve düzen,

    m) Yangın olayı ve yangından korunma,

    n) Termal konfor şartları,

    o) Ergonomi,

    p) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

    r) İlk yardım, kurtarma.

Yazar: admin
13Kas2013