iş güvenliği uzmanlığı hizmetleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6, 7 ve 8 inci maddeleri gereği işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamakla yükümlüdür. İş güvenliği uzmanlığı hizmetleri  6331 sayılı kanun ve yönetmelikleri ile tanımlanmıştır. İş güvenliği uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde belirlenmiş görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında çalışma ortamını ve çalışma prosedürünü analiz eder, iş yerlerinde güvenlik, sağlık ve çevre ile ilgili yapılması gereken düzenlemeleri tespit eder, düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunurlar.

Risk Analizi

İş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını işletme esaslarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirmekteyiz.

Risk Analizi iş kazası önlemenin, tedbir almanın ve iş güvenliği kavramının ayrılmaz bir parçasıdır. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 ile resmi bir kimliğe kavuşan kavram İş Sağlığı ve Güvenliği kavramının da temel taşlarından biridir.

Amacı çalışanları, çalışma ortamından ve yapılan işten kaynaklanabilecek tehlikeleri, tehditleri, zaman içinde oluşabilecek sağlık sorunlarından korumak, olabilecek tehdit ve tehlikeleri önceden hesaplayarak alınacak tedbirleri somutlaştırmaktır.

temel İlkyardım eğitimi

ilk yardım eğitimleri ve sertifikasyonu

Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitimleri ve ilk yardım eğitim sertifikası İlk Yardım Eğitim Merkezimizin başarı güvencesi ile hayat kurtarıyor.
Tüm işyerleri için yasa gereği zorunlu hale getirilmiş olan, ilk yardım eğitim sertifikasına sahip personel bulundurma yükümlülüğü tehlike sınıflarına göre en az aşağıdaki oranlarda belirlenmiştir.
Çok tehlikeli sınıfına dahil iş yerlerinde her 10 kişide en az 1 kişi.
Tehlikeli sınıfına dahil iş yerlerinde 15 kişide en az 1 kişi.
Az tehlikeli sınıfına dahil iş yerlerinde ise 20 kişide en az 1 kişi.
Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitim sertifikasına sahip olmak zorundadır.
Toplamda 16 saatlik sınıf/teorik ve uygulama eğitim aşamalarından oluşan eğitim programları, Sağlık Bakanlığı onaylı ve konusunda yetkin eğitim kadroları tarafından uygulanmaktadır.
%95’ in üzerinde başarı oranına sahip ilk yardım eğitim programları, işveren ve/veya katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda İlk Yardım Eğitim Merkezimiz veya uygun görülen ve mevzuata uygun farklı bir lokasyonda ( örneğin işyeri ) uygulanabilmektedir.