İş Yeri Hekimliği

İşyeri hekimi ihtiyacınızı nitelikli, güncel işyeri hekimliği tecrübesine sahip hekimler ile veren ONAY OSGB kurumunuza hizmet vermeye hazırdır.

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanı ihtiyacınızı nitelikli, güncel İş Güvenliği Uzmanlığı tecrübesine sahip uzmanlar ile veren ONAY OSGB kurumunuza hizmet vermeye hazırdır.

Diğer Sağlık Personeli

ONAY OSGB uzman kadrosu ile diğer sağlık personeli hizmeti sunmaktadır.

ACİL DURUM PLANLAMASI

Tüm işverenler; ilkyardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden acil durum planları hazırlamak durumundadır. İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti çerçevesinde yapılan Acil Durum Eylem Planları, her işletmenin özel durumları tespit edilerek hazırlanır ve ONAY OSGB uzman kadrosu tarafından işletme bünyesinde, işletme kaynakları ve çalışanları değerlendirilerek, eğitilerek hazırlanır.  

RİSK ANALİZİ

İş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını işletme esaslarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirmekteyiz.

Risk Analizi iş kazası önlemenin, tedbir almanın ve iş güvenliği kavramının ayrılmaz bir parçasıdır. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 ile resmi bir kimliğe kavuşan kavram İş Sağlığı ve Güvenliği kavramının da temel taşlarından biridir.

Amacı çalışanları, çalışma ortamından ve yapılan işten kaynaklanabilecek tehlikeleri, tehditleri, zaman içinde oluşabilecek sağlık sorunlarından korumak, olabilecek tehdit ve tehlikeleri önceden hesaplayarak alınacak tedbirleri somutlaştırmaktır.

İlk Yardım Eğitimleri ve Sertifikasyonu

Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitimleri ve ilk yardım eğitim sertifikası İlk Yardım Eğitim Merkezimizin başarı güvencesi ile hayat kurtarıyor.

Tüm işyerleri için yasa gereği zorunlu hale getirilmiş olan, ilk yardım eğitim sertifikasına sahip personel bulundurma yükümlülüğü tehlike sınıflarına göre en az aşağıdaki oranlarda belirlenmiştir.

Çok tehlikeli sınıfına dahil iş yerlerinde her 10 kişide en az 1 kişi.

Tehlikeli sınıfına dahil iş yerlerinde 15 kişide en az 1 kişi.

Az tehlikeli sınıfına dahil iş yerlerinde ise 20 kişide en az 1 kişi.

Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitim sertifikasına sahip olmak zorundadır.

Toplamda 16 saatlik sınıf/teorik ve uygulama eğitim aşamalarından oluşan eğitim programları, Sağlık Bakanlığı onaylı ve konusunda yetkin eğitim kadroları tarafından uygulanmaktadır.

%95’ in üzerinde başarı oranına sahip ilk yardım eğitim programları, işveren ve/veya katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda İlk Yardım Eğitim Merkezimiz veya uygun görülen ve mevzuata uygun farklı bir lokasyonda ( örneğin işyeri ) uygulanabilmektedir.

Yangın ve Arama Kurtarma Eğitimi Acil Durum ve Tahliye Tatbikatı

Yangın, tüm iş yerleri için potansiyel bir tehlikedir. Bazı iş yerleri ise çalıştıkları sektör yönünden diğerlerine göre daha fazla yangın riski altındadır. İşveren, yangın riskini azaltmak için mümkün olan her şeyi yapmalıdır! Yangın ve arama kurtarma eğitimi de bunlardan birisi ve belki de en önemlisi.

Olası bir yangında çalışanların yangını önleyici reaksiyonlarda bulunması hayat kurtarıcıdır. Ancak yangın ve arama kurtarma eğitimi alınmayan iş yerlerinde yangın tüpü kullanımı dahi tam anlamıyla bilinmediği için yangın kolayca yayılabiliyor.

Yangın ve arama kurtarma eğitimi alan çalışanlar, yangının oluşmasını veya yayılmasını engelleyecek kararlar alabilir.

Yangın ve arama kurtarma eğitimi alması gereken kişi sayısı, iş yerinin tehlike sınıfına göre değişkenlik gösterir.

Az tehlikeli sınıf: 50 çalışandan en az 1 kişi

Tehlikeli sınıf: 40 çalışandan en az 1 kişi

Çok tehlikeli sınıf: 30 çalışandan en az 1 kişi

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte çalışmak, özellikle inşaat sektöründe iş kazalarının en büyük sebeplerinden birisidir ve yüksekte çalışma konusunda herhangi bir önlem alınmadığı takdirde kaza riskleri önlenemez.

Yüksekte çalışma eğitimi sayesinde işçiler yükseklikte çalışırken nasıl önlemler alması gerektiğini öğrenir.

Asbest Söküm Çalışanlarının Eğitimi

Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik gereği, asbest bulunan bir ortamda çalışan tüm personeller, görevlendirme öncesinde, yetkin bir kurum tarafından sağlanan asbest söküm eğitimi almalıdır.

Asbest söküm çalışanları  ONAY OSGB ‘den alacakları eğitimler ertesinde asbestli ortamlarda nasıl çalışacaklarını, nelere dikkat etmeleri gerektiğini detaylıca öğrenir. Asbest söküm çalışanlarının eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği başarısını ciddi oranda arttırır, ilişkili meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesine önemli oranda katkı sağlar. Asbest içeren işlerde çalıştırılan tüm personellerin asbest söküm eğitim sertifikasına sahip olması zorunludur.

İşaretçi ve Sapancı Eğitimleri

İş makineleri, doğru ve güvenli kullanıldığında büyük yarar sağlar. Bu makineler sayesinde birçok işi zamanında ve kolayca tamamlayabilirsiniz, ancak iş makinelerinin dikkatsiz kullanımı çeşitli iş kazalarına ve hatta ölümlere neden olabilir.

İş yerindeki kazaların meydana gelmesine neden olan pek çok faktör vardır ancak çoğu zaman kazaların nedeni dikkatsizliktir.

İş makinelerinin kullanıldığı çalışma alanlarında operatöre işaret veren yardımcı eleman işaretçi ile yükün vince takılmasını sağlayan sapancının bulundurulması iş kazalarının önüne geçmeyi sağlarken aynı zamanda operasyonun verimini arttırır.

İşaretçi ve sapancı eğitimleri, işaretçi ve sapancı görevlerinde kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlar.

PERİYODİK MUAYENE VE KONTROLLER

Elektrik Muayene Hizmetleri

Tesislerinizde faaliyet ve üretiminizin sürekliliğini sağlamak, yangın risklerini ve elektriksel iş kazalarını en aza indirmek için yasal zorunluluk olan kontrol ve ölçümlerinizi düzenli olarak yaptırmalısınız. Bu anlamda 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince aşağıda belirtilen ölçümlerin yapılması gerekmektedir.

 1. Topraklama Tesisi Ölçümü
 2. Elektrik İç Tesisat Uygunluk Muayenesi
 3. Paratoner Kontrol ve Ölçümü (Yıldırımdan Korunma Sistemi)
 4. Jeneratör Muayenesi
 5. Yalıtım Direnci Ölçümleri
 6. Pano Uygunluk Belgesi
 7. Termal Kamera İncelemesi
 8. Katodik Koruma Ölçümleri
 9. Enerji Analizi ve Harmonik Ölçümleri
 10. Kaçak Akım Koruma Rölesi (Hata Akımı Koruma Düzeni) Testleri
 11. EMR Ölçümü
 1. Mekanik Muayene Hizmetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin amacı işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektir.

Yönetmeliğe göre İş ekipmanlarının periyodik muayeneleri, Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

 1. Basınçlı Tank (Kap) Periyodik Muayene Hizmetleri
 2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Periyodik Muayene Hizmetleri
 3. Tesisatların Periyodik Muayene Hizmetleri
 4. İskele Periyodik Muayene Hizmetleri
 5. Yürüyen Merdiven ve Bant Periyodik Muayene Hizmetleri
 6. Raf ve Depolama Sistemleri Periyodik Muayene Hizmetleri
 7. İş Makineleri Periyodik Muayene Hizmetleri
 8. Tezgah Periyodik Muayene Hizmetleri
 9. Tahribatsız (NDT) Periyodik Muayene Hizmetleri

Ortam Ölçüm Hizmetleri

6331 sayılı İş Kanunu’na göre işveren; iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca; İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca “Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit etmelidir.“ denmektedir.

 

İlgili yönetmeliğe göre iş yeri sahipleri bu ölçümleri yeterlilik belgesine sahip laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

 

 1. Toplam Toz Maruziyet Ölçümü
 2. Solunabilir Toz Maruziyeti
 3. Ortamda Toz Ölçümü
 4. Torasik Aerosol Ölçümü
 5. Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 6. Ortamda Gürültü
 7. Ağır Metal Maruziyeti Ölçümü
 8. Ortamda Ağır Metal Ölçümü
 9. VOC Maruziyeti Ölçümü
 10. Ortamda VOC Ölçümü
 11. Titreşim Maruziyeti Ölçümü
 12. Ortamda Titreşim Ölçümü
 13. Termal Konfor Ölçümü
 14. Anlık Gaz Ölçümü(Karbondioksit, Propan, Sülfürdioksit, Nitrojenoksit, Amonyak, Formaldehit, Hidrojen Klorür, Nitrik Asit, Sülfürik Asit, Asetik Asit, Aseton, Metil Alkol, Etil Asetat, Etilen, Etil Merkaptan, Hidrojen Sülfür, Hidrojen, Ozon, Formik Asit, Hidrojen Peroksit, Hekzan)
 15. İnorganik Gaz Ölçümü
 16. Gündüz/Gece Aydınlatma Ölçümü

Patlamadan Korunma Dokümanı

Çalışanlar iş yerinde gerçekleşecek bir patlama sonucunda tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalabilir. Patlamadan Korunma Dokümanı, bütün işverenler için zorunlu tutulan belgelerden biridir. Bu tür bir belgeyi hazırlama yükümlülüğü 29/12/2012 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.

Mobil Sağlık Hizmetleri

Bilindiği üzere; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikleri gereği, iş yerlerinde, çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık muayenelerinin kayıtları işe giriş ile birlikte periyodik olarak yenilenmesi ve işin türüne göre belli süreler boyunca saklanması yasal bir zorunluluktur.

İşçiler, sağlık testlerini periyodik olarak yaptırmalıdır. Bu durum işçilerin iş yerinden izin alarak çalışma ortamından uzak kalmalarına neden olur. Sağlık testlerine harcanan zaman sebebiyle operasyon faaliyetleri aksayabilir.

Mobil sağlık hizmetleri, iş sağlığı hizmetlerini iş yerini getirir. Bu sayede iş gücünüzü güvenli ve sağlıklı tutarken iş akışınızı da aksatmazsınız.

Mobil sağlık hizmetleri, çalışma ortamının işçilerin sağlığını nasıl etkilediğini ve maruz kaldıkları riskleri tespit eder. Böylece işçilerinizin sağlığını korur, verimliliklerini arttırırsınız!

Tehlikeli Madde Danışmanlığı

Tehlikeli madde: yanıcı, patlayıcı, kendiliğinden yanabilen, oksitleyici, insan sağlığına zarar verme potansiyeli olan tüm maddelerdir.

Tehlikeli madde danışmanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, belirli koşullara sahip firmalara zorunlu tutulmuştur. Tüm iş güvenliği ve sağlığı uygulamalarında olduğu gibi tehlikeli madde danışmanlığı da uyulmaması halinde iş yerine ceza kesilmesine neden olur.

Tehlikeli madde danışmanlığının odaklandığı sektör nakliyat sektörüdür. Nakliyat sektöründe taşımacılık faaliyetinde bulunan tüm işletmeler tehlikeli madde danışmanlığı almalıdır.

Çevre Danışmanlığı

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) mevcut bir projenin veya gelişimin, çevre üzerindeki etkilerinin belirlendiği kanuni açıdan ele alınması gereken bir süreçtir. ÇED ile hedeflenen temel unsur, planlanmış olan ve ÇED yönetmeliğinde tanımlanmış olan faaliyetlerin çevresel açıdan olumlu ve olumsuz bütün etkilerinin geniş bir yelpazede belirlenmesidir. Belirlenen olumlu ve olumsuz durumlara karşı alınabilecek olan önlemler de ÇED kapsamında yer almaktadır.

ÇED süreçleri farklı aşamalardan meydana gelmektedir. ÇED sisteminin en önemli özelliği ise taraflar ve halkın görüşlerinin dikkate alınması ve kaygıların değerlendirilerek sürece dışarıdan katılım sağlanmasıdır. ÇED, politika, plan ve programların çevresel tüm etkilerini belirleyici olan unsurdur.

İşe Giriş Sağlık Raporu

Akciğer Grafisi

Odyometri (İşitme) Testi

SFT – Solunum Fonksiyon Testi

EKG – Elektro Kardiyografi

Tarama Amaçlı Göz Muayenesi

Portör Muayenesi Hizmetleri

Tam Kan Sayımı (Hemogram)

Karaciğer – Böbrek Fonksiyon Testleri

Şeker Testleri

Tam İdrar Tahlili

Tetanoz Aşısı